Dopłaty bezpośrednie: od 2018 r. wnioski tylko przez internet

pexels photo 226615

Od 2018 r. wnioski o dopłaty bezpośrednie, jak i o wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, będą musiały być składane elektronicznie. Do prac rządowych został skierowany stosowny projekt przygotowany przez resort rolnictwa.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez resort rolnictwa. Dokument ten został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Proponowane zmiany są wynikiem rozporządzenia KE z 2014 r., która nakazuje krajom członkowskim stopniowe wdrażanie tzw. geoprzestrzennego formularza wniosku.

Projektowana nowelizacja zakłada, by wnioski o przyznanie płatności co do zasady składane były w wersji elektronicznej, ale w uzasadnionych przypadkach istniałaby możliwość składania wniosków w formie papierowej. Wówczas kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie zobowiązany do przeniesienia informacji z wniosku papierowego na wniosek elektroniczny.


Do 2020 r. rolnicy, którzy w roku poprzednim składali wniosek o przyznanie płatności, mają jeszcze otrzymywać częściowo wypełnione wnioski papierowe.

W 2018 r. ma obowiązywać przepis przejściowy, zgodnie z którym zamiast wniosku o przyznanie płatności, rolnik będzie mógł złożyć oświadczenie, w którym potwierdzi brak zmian w porównaniu do wniosku z roku poprzedniego. Termin składania takich oświadczeń wyznaczono od 15 lutego do 14 marca 2018 r. Ministerstwo rolnictwa szacuje, że takie oświadczenia złoży ok. 15-22 proc. rolników korzystających z dopłat bezpośrednich.

Elektroniczne wnioski mają też dotyczyć działań poprzedniego PROW 2007-2013 - tj. programu rolnośrodowiskowego i zalesiania gruntów rolnych oraz PROW 2014-2020. Obejmują one takie działania jak: rolno-środowiskowo-klimatyczne, rolnictwo ekologiczne, inwestycje w rozwój obszarów leśnych oraz dopłaty z ograniczeniami naturalnymi. Jeśli wnioski z 2018 są identyczne jak w 2017 r., rolnik będzie mógł złożyć oświadczenie.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa rozpoczęła już wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich za 2017 rok. W ten sposób rolnicy dostaną wcześniej prawie trzy czwarte należnych dopłat.

W tym roku Komisja Europejska wyraziła zgodę na podwyższenie poziomu zaliczek z 50 do 70 procent. Będą one wypłacone tym rolnikom, których wnioski o przyznanie płatności za rok 2017 zostały pozytywnie zweryfikowane, wyjaśniała w rozmowie z Naczelną Redakcją Gospodarczą Polskiego Radia Beata Orzołek, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kontrole administracyjne zostały już przeprowadzone dla ponad jednego miliona beneficjentów, co stanowi w sumie ponad 80 proc. wnioskujących o tę płatność.

- Szacujemy, że do końca listopada na konta rolników trafi kwota około 10 miliardów złotych. Cała pula środków finansowych  przeznaczonych na płatności bezpośrednie w kampanii 2017, wynosi ponad 14 mld złotych -  mówiła wiceprezes Agencji.

Zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich będą wypłacane do 30 listopada.

PAP